Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


GALIS TOMÁŠ, Mons., Doc., ThDr., PhD., žilinský biskup, člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava (RKCMBF UK), predseda Komisie pre pastoráciu povolaní a semináre, adresa: Biskupský úrad v Žiline, Mariánske nám. 23, P.O.Box B-46, 011 36 Žilina 1, tel: 041/ 500 22 15, fax: 041/ 500 22 16, kuria@dcza.sk, sekretariat@dcza.sk, galis@kbs.sk, narodený 22. 12. 1950 v Seliciach, ordinovaný 6. 6. 1976, konsekrovaný 25. 9. 1999, 1976 - kaplán Hriňová, 1979 – 1980 - kaplán Brezno, 1980 - správca farnosti Lazany, 1988 - správca farnosti Kľak, excurrendo Veľké Pole, 1990 - dekan - farár Banská Bystrica, 1990 - generálny vikár, 1990 - rektor v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne, 1993 - štúdium na PAT v Krakove, 1993 - prednášajúci pastorálku na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne, 1995 - ThLic. Krakov, 1996 - doktorandské štúdium RKCMBF UK Bratislava, 1998 - ThDr. na RKCMBF UK Bratislava, 28. 8. 1999 - menovaný za pomocného biskupa, 25. 9. konsekrovaný, generálny vikár Banskobystrickej diecézy, 2000 - docent na RK CMBF UK Bratislava, 2002 – aj k r. 2007 - učiteľ pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, k 3. 12. 2006 - predseda Komisie pre pastoráciu povolaní a semináre, k r.2007 - 2008 – člen Vedeckej rady RKCMBF UK, k r. 2008 – vedúci katedry na Teologickom inštitúte Banská Bystrica – Badín, 14. 2. 2008 – žilinský biskup, INÉ FUNKCIE: predseda Rady KBS pre mládež a univerzity, PRÍSLUŠNÝ K ŽILINSKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.